O naší práci


Ahoj, zdraví Zdeněk a Pája.

Jsme partneři jak v běžném životě tak i v této práci s jemnohmotným světem.              Našim spojením se prohloubily a rozvíjely i naše schopnosti.                                        Pracujeme jednotlivě a přitom společně.                                                                        Na vašich terapiích se budete setkávat s námi oběma.                                                    S každým klientem pracujeme individuálně. Intuitivně se necháme vést a postupně odstraňujeme problémy ve všech rovinách našeho bytí. 

Během našich životů jsme utrpěli spoustu negativních situací,které v nás zůstaly a zanechaly různé bloky, které negativně ovlivňují náš běžný život.                            Proto je třeba tyto bloky postupně odstranit.

Například odstraňování bloků:    Získaných od rodičů                                                                                                              Z předešlých partnerských vztahů                                                                                        Z traumatických situací                                                                                                  A to vše z života tohoto i  minulého.    

Nežijeme jenom v materiálním světě. Jsou i jiné "světy", kterým říkáme Dimenze. Většina z nás se v nich pohybuje nevědomě. Lidé si neuvědomují sílu své mysli, svých myšlenek, kterýma ovlivňují svět kolem sebe. Právě touto myslí se pohybujeme v různých Dimenzích, kde vysíláme pozitivní, či naopak negativní informace (energie).     

Vesmír je místo , naplněný všude přítomnou energii. Pokud se na něj napojíte,tato energie může být použita k léčení fyzických , mentálních , emočních a spirituálních bloků. Tato energie cestuje v čase ,proto pomocí ní můžeme léčit minulost a pozitivně ovlivnit i budoucnost.